Bachelorprojekter og specialer

Her kan du finde bacheloropgaver og specialer fra FaKDs medlemmer. Via linket her kan du også søge flere bachelorprojekter fra professionshøjskolerne, University Colleges Denmark.

2017

Den dag ernæringen til de ældre blev glemt - et single-casestudie om ernæringsindsatsen i Aabenraa // Bacheloropgave af Luise Helene Persson Kopp, januar 2017

2016

En cost-effectiveness analyse af ernæringsinterventionen "Danmarks bedste hospitalsmad" til indlagte patienter med KOL // Kandidatspeciale af Camilla Bendix Petersen, august 2016

Narrativ kostvejledning - et nyt værktøj til diætisten // Bacheloropgave af Nina S. Jakobsen, Lisbeth Kaufmann & Yvonne Hennesse, juni 2016

Fremtoning eksemplificeret ved 10 udvalgte faktorer med særlig fokus på overvægt, og betydningen heraf for kliniske diætisters troværdighed // Bacheloropgave af Nina Møller-Nielsen, januar 2016

Langsigtet diætetisk follow-up efter gestationel diabetes mellitus til gavn for mor & barn // Bacheloropgave af Lillie Preetzmann, januar 2016

Kronisk nyresygdom stadie 5, maximal medicinsk uræmibehandling og proteinrestriktion // Bachelorprojekt af Silje Viktoria Ihle, 2016

2015

Nutrition Care Process and Model's (NCP) betydning for synliggørelse af kliniske diætister // Bacheloropgave af Maria S. Gydesen, Malene B. Jessen & Tania Lange, januar 2015

- Et klynge-randomiseret klinisk kontrolleret interventionsstudie // Kandidatspeciale af Mette Merlin Husted, februar 2015

 

2014

Bioimpedansmåling af kropssammensætning til IBD-patienter i forbindelse med diætvejledning // Bacheloropgave af Sofie Bøgstrup Sørensen & Andrea Dan Jensen, januar 2014

Fejl i login

Du kunne ikke logges ind.

Er du oprettet på den nye hjemmeside?

Hvis ikke, så tilmeld dig vore medlemskartotek nu og få fordele.
Klik her for at gå til tilmelding