Overgangsordning

Hvis du er startet på professionsbacheloruddannelsen i ernæring og sundhed INDEN august 2016, gælder følgende: 

Kapitel 5

Ikrafttræden mv.

§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 491 af 11. maj 2010 om uddannelsen til professionsbachelor i ernæring og sundhed ophæves.

Stk. 3. Studerende, der er begyndt på uddannelsen til professionsbachelor i ernæring og sundhed før 1. august 2016, kan færdiggøre uddannelsen efter den i stk. 2 nævnte bekendtgørelse indtil sommeren 2019, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. Uddannelsesinstitutionen kan tilrettelægge overgangsordninger, således at studerende, der er begyndt på uddannelsen til professionsbachelor i ernæring og sundhed før 1. august 2016, skal færdiggøre uddannelsen efter reglerne i denne bekendtgørelse.

(Ovenstående er et udklip fra den nye bekendtgørelse. Læs mere på de enkelte uddannelsinstitutioneres hjemmesider, hvis du er i tvivl om overgangsordningen)

Uddannelsessteder
Professionsbacheloruddannelsen i ernæring og sundhed kan gennemføres 4 steder i Danmark.

VIA University College i Aarhus
University College Syddanmark i Haderslev
Professionshøjskolen Metropol i København
University College Sjælland i Sorø

 

Fejl i login

Du kunne ikke logges ind.

Er du oprettet på den nye hjemmeside?

Hvis ikke, så tilmeld dig vore medlemskartotek nu og få fordele.
Klik her for at gå til tilmelding