Professionsbacheloruddannelsen i ernæring og sundhed

Bekendtgørelsen om uddannelse til professionbachelor i ernæring og sundhed er blevet ændret d. 11 maj 2016. Læs bekendtgørelsen her.

Derfor er den nationale studieordning også ændret, læs den her.

____________________________________________________________________________________________________ 

Fra august 2016

Professionsbacheloruddannelsen i ernæring og sundhed er en 3 ½ årig mellemlang videregående uddannelse (7 semestre), med specialisering inden for 2 forskellige studieretninger.

Uddannelsen er opdelt i en basisdel på 1 år, som er ens for alle, og som giver dig en grundlæggende viden om uddannelsens kerneområder. Efter basisdelen kan du vælge mellem 2 studieretninger, der varer  2½ år:

 • Fødevarer og Ledelse
 • Sundhedsfremme og Diætetik; med de to toninger: 1) Sundhedsfremme og forebyggelse og 2) Klinisk diætetik (begrænset antal pladser, alt efter uddannelsesinstitution)

Basisdelen

 • Kost og sundhed
 • Ernæring og læring
 • Fødevarer og forbrug
 • Ledelse, kvalitet og miljø
 • Tværprofessionel virksomhed
 • Ernæring og sundhed i et formidlingsperspektiv

Studieretning
Efter basisdelen vælges én af de 2 studieretninger. Studieretningerne består af en række obligatoriske fag samt en række valgfag. Udbuddet af studieretninger kan variere på uddannelsesstederne.

Fødevarer og Ledelse

 • Ernæring, sundhedsfremme og forebyggelse (30 ECTS)
 • Fødevarer, forbrugeradfærd og ledelse (30 ECTS)
 • Metode og formidling (30 ECTS)
 • Organisation, ledelse og produktion (30 ECTS)

Sundhedsfremme og Diætetik

 • Ernæring, sundhedsfremme og forebyggelse (30 ECTS)
 • Fødevarer, forbrugeradfærd og ledelse (30 ECTS)
 • Metode og formidling (30 ECTS)
 • Behandling og intervention i et formidlende perspektiv (30 ECTS)

Gennemført uddannelse giver ret til betegnelsen professionsbachelor i ernæring og sundhed.  Kun ved studieretningenn Sundhedsfremme og Diætetik med toningen "Klinisk diætetik" gives ret til autorisation som klinisk diætist. Titlerne "Klinisk diætist" og "Diætist" er beskyttede af Sundhedsstyrelsen gennem autorisationsloven.

Praktik
I løbet af uddannelsen er der flere praktikforløb. På basisdelen er der en pædagogisk praktik og på studieretningsdelen er der to professionspraktikker. Afhængig af studieretningen er praktikperioden i alt på 17-20 uger.

Professionsbachelorprojekt
Uddannelsen afsluttes med et bachelorprojekt inden for et selvvalgt emne i relation til den valgte studieretning.

SU
Uddannelsen er SU berettiget.

Uddannelsessteder
Professionsbacheloruddannelsen i ernæring og sundhed kan gennemføres 4 steder i Danmark.

VIA University College i Aarhus
University College Syddanmark i Haderslev
Professionshøjskolen Metropol i København
Professionshøjskolen Absalon i Sorø

Global Nutrition and Health
Herudover tilbyder VIA University College i Aarhus og Professionshøjskoles Metropol i København den engelsksproget uddannelse Global Nutrition and Health. Uddannelsen sætter fokus på globale udfordringer inden for sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme både på individ-, gruppe- og samfundsniveau. Tidligere har man her kunne vælge studieretninger, men i forbindelse med den nye studieordning er Global Nutrition and Health blevet en generalistuddannelse.

Fejl i login

Du kunne ikke logges ind.

Er du oprettet på den nye hjemmeside?

Hvis ikke, så tilmeld dig vore medlemskartotek nu og få fordele.
Klik her for at gå til tilmelding