Efter- og videreuddannelse

Professionsbachelorer i ernæring og sundhed har muligheder for efter- og videreuddannelse på fx kandidat-, master- og diplomniveau.Mulighederne for efter- og videreuddannelse er mange. Professionsbachelorer har ikke nødvendigvis direkte adgang til efter- og videreuddannelser. Nogle af uddannelsesstederne har særlige adgangskrav som skal opfyldes. Information herom kan findes på universitetets hjemmeside.


Kandidatuddannelser

Aalborg Universitet
Folkesundhedsvidenskab, Aalborg

Integrated Food Studies, København

Læring og forandringsprocesser, Aalborg og København

Aarhus Universitet
Folkesundhedsvidenskab, Aarhus

Pædagogisk psykologi, Aarhus og København

Sundhedsfaglig kandidatuddannelse, Aarhus

Københavns Universitet
Folkesundhedsvidenskab, København
Fødevareinnovation og sundhed, København

Human ernæring, København

Klinisk ernæring, København

Sundhedsfaglig kandidatuddannelse, København

Roskilde Universitet
Sundhedsfremme og sundhedsstrategier,
Roskilde

Syddansk Universitet
Idræt og sundhed, Odense

Folkesundhedsvidenskab, Esbjerg
Sundhedsfaglig kandidatuddannelse, Odense

Masteruddannelser

Aalborg Universitet
Master i Sundhedsinformatik, Aalborg

Aarhus Universitet
Master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling, Aarhus
Master of Health Science, Aarhus

Master of Public Health, Aarhus

Københavns Universitet
Master i Idræt og Velfærd, København

Master i Fødevarekvalitet og -sikkerhed, København
Master of Public Health, København

Roskilde Universitet
Master i Sundhedsfremme, Roskilde

Diplomuddannelser
De forskellige University College/Professionshøjskolerhøjskoler udbyder en række diplomuddannelser, inden for eksempelvis: ernæring, pædagogik, erhvervspædagogik, psykiatri, ledelse, erhvervs- og karrierervejledning samt modulet klinisk vejleder. Se mere herom på uddannelsesstedernes hjemmeside.

VIA University College
University College Syddanmark

Professionshøjskolen Metropol

University College Sjællands, Ankerhus

Sekretariatet | Skt. Annæ Plads 6 | 1250 | København K
Telefon: +45 33 32 00 39 | Fax: +45 33 15 50 60
Fejl i login

Du kunne ikke logges ind.

Er du oprettet på den nye hjemmeside?

Hvis ikke, så tilmeld dig vore medlemskartotek nu og få fordele.
Klik her for at gå til tilmelding