Efter- og videreuddannelse

Nedenstående liste over kandidat-, master-, og diplomuddannelser er opdateret primo 2018, hvorfor der kan være ændringer ift. de konkrete optagelseskrav på de forskellige uddannelsessteder. Brug derfor listen som inspiration, og rådfør dig efterfølgende med studievejledningen.

Professionsbachelorer i ernæring og sundhed har muligheder for efter- og videreuddannelse på fx kandidat-, master- og diplomniveau. Mulighederne for efter- og videreuddannelse er mange. Professionsbachelorer har ikke nødvendigvis direkte adgang til efter- og videreuddannelser. Nogle af uddannelsesstederne har særlige adgangskrav som skal opfyldes. Information herom kan findes på universitetets hjemmeside.

SDU ruster diætister til fremtidens tværfaglige rolle - læs artiklen fra Diætisten nr. 152, april 2018.

Kandidatuddannelser

Aalborg Universitet
Folkesundhedsvidenskab, Aalborg

Integrated Food Studies, København

Læring og forandringsprocesser, Aalborg og København
Klinisk Videnskab og teknologi, Aalborg
It, læring og organisatorisk omstilling, Aalborg og København
Anvendt Filosofi, Aalborg

Aarhus Universitet
Pædagogisk sociologi, Aarhus og København
Pædagogisk filosofi, Aarhus og København
Pædagogisk antropologi, Aarhus og København
Sundhedsfaglig kandidatuddannelse, Aarhus

Master of Health Science, Aarhus
Master of Public Health, Aarhus

Københavns Universitet
Fødevareinnovation og sundhed, København
Fødevarevidenskab, København
Human ernæring, København
Klinisk ernæring, København

Sundhedsfaglig kandidatuddannelse, København

Roskilde Universitet
Sundhedsfremme og sundhedsstrategier,
Roskilde + sidefag

Syddansk Universitet
Idræt og sundhed, Odense

Folkesundhedsvidenskab, Esbjerg
Pædagogik (kandidat), Odense
Product Design, Kolding
Sundhedsfaglig kandidatuddannelse, Odense

Masteruddannelser

Aalborg Universitet
Master i Sundhedsinformatik, Aalborg
Master i læreprocesser, Aalborg
Master i organisatorisk coaching og læring

Aarhus Universitet
Master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling, Aarhus
Master i Sundhedspædagogik og sundhedsfremme, København  Syddansk Universitet

Master i Børne- og ungdomskultur - medier og æstetiske læreprocesser 
Master i rehabilitering
Master of Public Management
Andre masteruddannelser fra SDU

Københavns Universitet
Master i Idræt og Velfærd, København

Master i Fødevarekvalitet og -sikkerhed, København
Master of Public Health, København

Roskilde Universitet
Master i Sundhedsfremme, Roskilde

Diplomuddannelser
De forskellige University College/Professionshøjskolerhøjskoler udbyder en række diplomuddannelser, inden for eksempelvis: ernæring, pædagogik, erhvervspædagogik, psykiatri, ledelse, erhvervs- og karrierervejledning samt modulet klinisk vejleder. Se mere herom på uddannelsesstedernes hjemmeside.

VIA University College
University College Syddanmark

Professionshøjskolen Metropol

Professionshøjskolen Absalon

Fejl i login

Du kunne ikke logges ind.

Er du oprettet på den nye hjemmeside?

Hvis ikke, så tilmeld dig vore medlemskartotek nu og få fordele.
Klik her for at gå til tilmelding