Autorisation

Titelbeskyttelse: Klinisk diætist
I Danmark er uddannelsen til klinisk diætist en professionsbacheloruddannelse i ernæring og sundhed med speciale i klinisk diætetik. Gennemført uddannelse giver ret til autorisation som klinisk diætist. 'Klinisk diætist' og 'diætist' er titelbeskyttede betegnelser beskyttet af Sundhedsstyrelsen gennem autorisationsloven.

Titelbeskyttelsen er autoriseret efter "Bekendtgørelse af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed" (Autorisationsloven) (LBK nr 990 af 18/08/2017).

Titelbeskyttelsen inkluderer også betegnelsen "diætist" og må derfor ikke benyttes af andre end kliniske diætister jf. brev fra Sundhedsstyrelsen.

Uddannet som klinisk diætist før den nye uddannelse
Indtil sommeren 2005 bestod uddannelsen til klinisk diætist af et års uddannelse efter forudgående uddannelse som husholdningslærer eller økonoma, efterfulgt af et års supplerende praktisk uddannelse. Den praktiske uddannelse er tilrettelagt efter bekendtgørelse om kliniske diætisters supplerende praktisk uddannelse. Gennemført teoretisk og praktisk uddannelse giver ret til autorisation som klinisk diætist.

Autorisation
Du kan læse om autorisation her. Autorisation søger man selv hos Sundhedsstyrelsen efter endt uddannelse. Du kan finde ansøgningsskemaet her.
OBS: Der er gebyr på 313 DKK for autorisation, der skal betales i forbindelse med ansøgningen.

Autorisationen er i dag papirløs, dvs. du vil ikke få tilsendt et dokument med din autorisationskode. Det kan du læse om her.

Kontrol af autorisation
Det er muligt at undersøge, om en person har statsautorisation fra Sundhedsstyrelsen. Dette gælder alle faggrupper med autorisation. Hvis du vil se autorisations information, kan du indtaste navn og vælge faggruppe her.

Ophør af autorisation
Alle autoriserede sundhedspersoner, der efter 1. januar 2007 er fyldt eller fylder 75 år omfattes af ordningen. Alle sundhedspersoner, der d. 1. januar 2007 allerede var fyldt 75 år, er derimod ikke berørt af ovenstående, men kan fortsætte deres eventuelle selvstændige faglige virksomhed som hidtil. Du kan læse mere her.

Antal diætister med autorisation
I 2018 er der indtil d. 5. juni 2018 autoriseret 42 nye diætister, i 2017 blev der autoriseret 61 nye diætister, og i 2016 blev der autoriseret 71 nye diætister  fra Sundhedsstyrelsen.

Den 5. juni 2018 var der 1195 kliniske diætister med autorisation fra Sundhedsstyrelsen.

Fejl i login

Du kunne ikke logges ind.

Er du oprettet på den nye hjemmeside?

Hvis ikke, så tilmeld dig vore medlemskartotek nu og få fordele.
Klik her for at gå til tilmelding