Varsel af strejke og lockout

FaKD er ikke part i de offentlige overenskomster, så varslerne af strejke og lockout berører ikke som sådan FaKD. FaKD-medlemmer skal derfor også under strejke og lockout møde på arbejde og modtager deres sædvanlige løn også under strejke og lockout.

Efter at der ikke har kunnet opnås enighed om fornyelsen af de offentlige overenskomster har Forhandlingsfællesskabet varslet strejke over for de offentlige arbejdsgivere. Strejken træder i kraft den 4. april 2018. De offentlige arbejdsgivere har den 7. marts 2018 varslet lockout, der træder i kraft den 10. april 2018.
Strejke og lockout indebærer, at de ansatte kollektivt siger op henholdsvis opsiges, og det er sædvanlige kollektive kampskridt, der anvendes, hvis ikke overenskomstparterne finder en løsning ved forhandlingsbordet.

Også FaKD medlemmer har mærket kriseårene, der har medført løntilbageholdenhed ved overenskomstforhandlingerne i 2011, 2013 og 2015. Det har mange steder også været tydeligt, at der ikke var afsat mange penge til de årlige fordelinger af løntillæg.

Grundlaget for iværksættelsen af strejke kan læses på Forhandlingsfællesskabets hjemmeside.

Fejl i login

Du kunne ikke logges ind.

Er du oprettet på den nye hjemmeside?

Hvis ikke, så tilmeld dig vore medlemskartotek nu og få fordele.
Klik her for at gå til tilmelding