Tilskud til klinisk diætist: Sundheds- og Ældreudvalget har stillet 7 spørgsmål til Ministeren

Foreningen af Kliniske Diætister (FaKD) havde den 17. november 2017 foretræde for Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg. Budskabet var klart. FaKD mener, at tiden er moden til, at Sundheds- og Ældreministeren indfører en ordning med tilskud til diætbehandling ved klinisk diætist. Lovgivningen er klar. Muligheden for at indføre tilskud findes i sundhedslovens § 71. Logistikken er klar. Der er allerede landsdækkende privatpraktiserende diætister, der er parat til at løfte opgaven.

I forlængelse af FaKDs foretræde har Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg stillet 7 spørgsmål til Minister for Sundhed og Ældre, Sophie Løhde.

Spørgsmålene kan findes her:

http://www.ft.dk/samling/20151/almdel/SUU/spm/117/index.htm

http://www.ft.dk/samling/20151/almdel/suu/spm/118/index.htm

http://www.ft.dk/samling/20151/almdel/suu/spm/119/index.htm

http://www.ft.dk/samling/20151/almdel/suu/spm/120/index.htm

http://www.ft.dk/samling/20151/almdel/suu/spm/121/index.htm

http://www.ft.dk/samling/20151/almdel/suu/spm/122/index.htm

http://www.ft.dk/samling/20151/almdel/suu/spm/123/index.htm

FaKD vil naturligvis med interesse afvente Ministerens svar, og vi er klar til at følge sagen op i samarbejde med Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg.

Fejl i login

Du kunne ikke logges ind.

Er du oprettet på den nye hjemmeside?

Hvis ikke, så tilmeld dig vore medlemskartotek nu og få fordele.
Klik her for at gå til tilmelding