Til dig der arbejder med diabetes

Til dig der arbejder med diabetes: pulje skal løfte diabetesområdet

Kommuner, regioner og almen praksis kan søge en pulje, der skal styrke indsatsen overfor særligt sårbare diabetespatienter. Puljen er til indsatser, der skal være med til at inddrage og fastholde særligt sårbare patienter med diabetes i behandlings- og rehabiliteringsforløb.

"Diabetes er en sygdom, som har stor indflydelse på den enkelte patients hverdag, og det kan være udfordrende for den enkelte patient atnavigere i de mange undersøgelser og opfølgningen, behandlingen og rehabiliteringen på tværs af flere forskellige sektorer. Det er vigtigt, at kommuner, regioner og almen praksis motiverer og støtter særligt sårbare diabetespatienter i at følge deres behandlings- og rehabiliteringsforløb og til at fastholde de rutiner, som en velbehandlet diabetes kræver", siger sektionsleder Kirsten Hansen.

Projekterne skal tage udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger på området om, hvordan man sikrer kvaliteten i behandling, rehabilitering og opfølgning af mennesker med type 2-diabetes:

Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med type 2-diabetes
Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for forebyggelses- og/eller rehabiliteringstilbud til borgere med kronisk sygdom
Puljen bliver udmøntet som en del af Den Nationale Diabeteshandlingsplan, som regeringen og satspuljepartierne blev enige om i efteråret 2017. Handlingsplanen indeholder i alt 12 initiativer, som skal styrke indsatsen på diabetesområdet. I alt er der afsat 14 mio. kr. til denne pulje.

Information om puljen, kriterierne og krav til ansøgningen og ansøgere:  https://goo.gl/qbnY5C

Fejl i login

Du kunne ikke logges ind.

Er du oprettet på den nye hjemmeside?

Hvis ikke, så tilmeld dig vore medlemskartotek nu og få fordele.
Klik her for at gå til tilmelding