Overenskomstforhandlingerne 2018

Overenskomstforhandlingerne 2018 og muligheden for konflikt

De offentlige overenskomster (Staten, Regionerne og kommunerne) skal fornys i 2018.

Forhandlingsfællesskabet, der består af medlemsorganisationer fra LO, FTF og Akademikerne har den 15. december 2017 meldt ud, at alle organisationer forlanger, at Kommunernes Landsforening forhandler og indgår en arbejdstidsaftale med Lærernes Centralorganisation. Forhandlingerne på øvrige områder afventer lærernes arbejdstidsaftale.

Den kollektive udmelding skal ses som en helt naturlig reaktion fra den samlede fagbevægelse på lockouten af lærerne i 2013, der kostede Danmarks Lærerforening svimlende beløb i konfliktstøtte til sine medlemmer og til sidst blev standset ved et lovindgreb fra Folketinget.
Hvis overenskomstforhandlingerne strander uden enighed, vil lønmodtagersiden kunne varsle og iværksætte strejke. Arbejdsgiversiden kan varsle og iværksætte lockout.
Det er kun medarbejdere, der er medlem af de overenskomstbærende organisationer, der er omfattet af konflikt.

Under en eventuel konflikt skal FaKD medlemmer fortsat møde på arbejde. FaKD medlemmer er af samme grund ikke berettiget til konfliktstøtte, da de modtager deres sædvanlige løn.

Vi følger naturligvis situationen nøje, og der vil blive meldt nærmere ud, hvis der sker udvikling i overenskomstforhandlingerne, der fører til konflikt.

Fejl i login

Du kunne ikke logges ind.

Er du oprettet på den nye hjemmeside?

Hvis ikke, så tilmeld dig vore medlemskartotek nu og få fordele.
Klik her for at gå til tilmelding