Mathias Cook skal til ESPEN 2017

Mathias har fået tildelt FaKDs legat til ESPEN 2017. Stort Tillykke! Mathias har indsendt to abstracts til ESPEN 2017 og fået begge antaget. Han arbejder til dagligt på gastro-medicinsk afdeling på Aalborg Universitetshospital.
"Begge abstracts illustrerer i høj grad behovet for en stærk og systematisk diætetisk indsats til patienter ramt af cancer i den øvre del af GI-kanal, da de er ekstremt udsat for vægttab og ernæringsmæssige risikofaktorer"
 
Første abstract (LONG TERM WEIGHT LOSS AFTER ESOPHAGEAL, PANCREATIC, AND GASTRIC CANCER RESECTION) kommer ud af en undren omkring vægtudviklingen hos de patienter, der gennemgik kirurgisk kurativ behandling for øvre GI-cancer. Her har vi længe vidst, at de kunne opleve vægttab, men vi manglede klarhed over, hvornår vægttabene opstod, og vi manglede flere oplysninger omkring årsagerne til, hvorfor patienterne tabte sig. Det blev belyst i dette projekt. Jeg har været projekt-leder på dette, og jeg står derfor som hovedforfatter og står derfor også til at præsentere posteren på konferencen.
 
Andet abstract (DIETETIC COUNSELING IN A NUTRITION TEAM IMPROVES NUTRITIONAL STATUS FOR PATIENTS WITH UPPER GASTROINTESTINAL CANCER DURING PALLIATIVE CHEMOTHERAPY)  handler om de foreløbige erfaringer og resultater fra et nyoprettet ambulatorie for patienter med øvre GI-cancer, der er i pallierende behandling. Der har længe været et behov for systematisk diætist-støtte til denne patientgruppe, og dette har vi nu fået med ganske fornuftige resultater til følge, da meget tyder på, at vi med hjælp fra diætist i denne type ambulatorie kan bremse patienternes vægttab. Jeg er bi-forfatter på dette abstract, da jeg har bidraget med data-behandling, og jeg har været med i arbejdsgruppen, der fik oprettet ambulatoriet.
Fejl i login

Du kunne ikke logges ind.

Er du oprettet på den nye hjemmeside?

Hvis ikke, så tilmeld dig vore medlemskartotek nu og få fordele.
Klik her for at gå til tilmelding