Kliniske Diætister kan udskrive 'grønne recepter'

Det er en stor dag! Foreningen af Kliniske Diætister kæmper diætisternes sag - og endnu engang har FaKDs hårde arbejde og politiske vilje givet pote.

Der har hersket en vis forvirring med hensyn til ansvarsfordelingen mellem læge og klinisk diætist ved udstedelsen af de "grønne recepter". Den "grønne recept" er en ordination af et ernæringspræparat. Den sikrer, at modtageren kan opnå tilskud fra Regionen. Efter sundhedsloven skal ordination ske af en læge.

Foreningen af Kliniske Diætister har afholdt flere møder med Lægeforeningen og har haft tæt dialog med flere arbejdspladser i de enkelte regioner for at afdække behovet for, at lægen kan delegere til en klinisk diætist at ordinere ernæringspræparater.

FaKD har vurderet, at det allerede inden for gældende regler er muligt, at lægen delegerer til en klinisk diætist at ordinere ernæringspræparater, og vores vurdering har vi forelagt for Sundheds- og Ældreministeriet.

Ministeriet har igår udtalt sig. Ministeriet udtaler bl.a.:

"Det er med udgangspunkt i ovenstående Sundheds- og Ældreministeriets vurdering, at reglerne om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp ikke er til hinder for, at en anden end en læge, f.eks. en klinisk diætist, kan ordinere ernæringspræparater (…)".

Vi er glade for Ministeriets vurdering, og med denne klare udmelding er der skabt meget klare retningslinjer for både læger og kliniske diætister.

Læs FaKDs notat om grønne ordinationer her.

Læs Sundheds- og Ældreministeriets udtalelse af 13. juni 2017 her

13. juni 2017

Fejl i login

Du kunne ikke logges ind.

Er du oprettet på den nye hjemmeside?

Hvis ikke, så tilmeld dig vore medlemskartotek nu og få fordele.
Klik her for at gå til tilmelding