Journalføring og Persondataforordningen.

Nye EU-regler om behandling af personoplysninger

Den 25. maj 2018 træder EU's Persondataforordning i kraft. En forordning er en fælles lov, der gælder i alle EU's medlemsstater.

De nye EU-regler ændrer ikke på de regler, der gælder om autoriserede personers patientjournaler. Journalføringsbekendtgørelsen, der er udstedt af Styrelsen for Patientsikkerhed, gælder fortsat.

EU's Persondataforordning forhindrer ikke, at kliniske diætister fortsat kan føre journaler og opbevare journaler, sådan som journalføringsbekendtgørelsen kræver. Persondataforordningens art. 6 henfører det nemlig til lovlig behandling af personoplysninger, at der behandles oplysninger for at overholde en "retlig forpligtelse".

De oplysninger, der skal indføres i patientjournalen, er opregnet i journalføringsbekendtgørelsens § 10. 

Patientjournaler skal efter journalføringsbekendtgørelsens § 15, stk. 1, opbevares i mindst 10 år. Opbevaringen skal efter § 18 ske "forsvarligt", og det skal sikres, at uvedkommende ikke har adgang til oplysningerne i patientjournalerne. Der er ikke krav om, at journalen er krypteret. Journaler vil fortsat kunne opbevares f.eks. i et aflåst skab eller elektronisk på disk, der er låst med password.

Den gældende journalføringsbekendtgørelse er optrykt neden for. Persondataforordningen kan findes på EU's hjemmeside på  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32016R0679.

Læs det hele her.

 

Henrik Karl Nielsen, 14. april 2018

Fejl i login

Du kunne ikke logges ind.

Er du oprettet på den nye hjemmeside?

Hvis ikke, så tilmeld dig vore medlemskartotek nu og få fordele.
Klik her for at gå til tilmelding