Høring

Forløbsprogrammet for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft er en revision af Sundhedsstyrelsens forløbsprogram fra 2012.

Formålet med forløbsprogrammet er at styrke sammenhængen på tværs af sektorer i den rehabiliterende og palliative indsats i forbindelse med kræft. Desuden er formålet at styrke kvaliteten i den faglige indsats ved rehabilitering og palliation, herunder at borgerne får den bedst mulige hjælp og vejledning om kræftsygdommen og senfølger.

FaKD ønsker at sende et samlet høringssvar til Sundhedsstyrelsen, og vi vil opfordre vores medlemmer til at komme med deres forslag dertil.

Du bedes sende dine kommentarer til FaKDs formand Mette Pedersen, senest d. 1. marts 2018, på mp@diaetist.dk, hvorefter vi skriver et samlet høringssvar, der sendes til Sundhedsstyrelsen.

Læs høringsbrevet og resterende høringsdetaljer her.

Fejl i login

Du kunne ikke logges ind.

Er du oprettet på den nye hjemmeside?

Hvis ikke, så tilmeld dig vore medlemskartotek nu og få fordele.
Klik her for at gå til tilmelding