Hjerteforeningens støtte til forskning i 2018

Kære alle med interesse for forskning i hjerte-kar-sygdom
 
Hjerteforeningen uddeler i 2018 støtte til stipendier og projekter inden for fri forskning i hjerte-kar-sygdomme og inden for tre strategiske forskningsområder:
  • Forskning i kvinder og hjerte-kar-sygdom
  • Forskning inden for det præhospitale område eller i hjertestop
  • Forskning i brugerinddragelse i hjerte-kar-forskning
Derudover uddeler Hjerteforeningen ekstra midler i form af støtte til:
  • Et nationalt forskningsprojekt inden for det præhospitale område eller i hjertestop
  • Ph.d.-stipendier inden for rehabilitering efter hjerte-kar-sygdom
Ansøgninger om forskningsstøtte bliver bedømt af Hjerteforeningens forskningsudvalg, som i 2018 vil blive udvidet med et ekstra medlem med kompetencer inden for rehabiliteringsforskning.
 
Du kan finde flere informationer om rammerne for og kravene til de ekstra midler og om Hjerteforeningens strategiske forskningsområder i 2018 påhttps://hjerteforeningen.dk/stoettetilforskning/2017/12/21/hjerteforeningens-stoette-forskning-2018/
 
Børnehjertefonden støtter forskning i medfødte hjertesygdomme. Du kan finde flere informationer om Børnehjertefondens støtte påhttps://www.boernehjertefonden.dk/sygdomsinformation/forskning/ansogning-om-forskningsstotte
 
Vær opmærksom på at brugerinddragelse i forskningen indgår i bedømmelsen af alle ansøgninger om støtte fra Hjerteforeningen og Børnehjertefonden. Det er et krav at du i ansøgninger om støtte fremlægger en plan for brugerinddragelse i det konkrete forskningsprojekt eller beskriver dine overvejelser om, hvorfor brugerinddragelse ikke er en mulighed eller ikke er relevant i projektet.  
 
Ansøgningsfristen for al støtte til forskning fra Hjerteforeningen og Børnehjertefonden er 28. marts 2018 kl. 14.
 
Hjerteforeningen og Børnehjertefonden ser frem til at modtage ansøgninger.
Fejl i login

Du kunne ikke logges ind.

Er du oprettet på den nye hjemmeside?

Hvis ikke, så tilmeld dig vore medlemskartotek nu og få fordele.
Klik her for at gå til tilmelding