FaKD og Måltidspartnerskabet indgår aftale om nyt projekt

APPETIT PÅ MÅLTIDET

Foreningen af Kliniske Diætister (FaKD) har indgået et partnerskab med Måltidspartnerskabet og Odense Kommune om et nyt projekt med titlen "Appetit på Måltidet".

"Appetit på Måltidet" er et 2-årigt projekt, der udvikler et nyt inspirationsmateriale til landets kommuner om rehabiliterende indsatser i forhold til hjemmeboende ældres mad og måltider.

Projektets formål er at undersøge og afprøve, hvilken effekt det har på ældre borgere, at de involveres i indsatser og aktiviteter omkring maden og måltiderne. Projektet har fokus på hjemmeboende ældre der er kommunalt visiteret til madservice og/eller hjælp til mad og måltider fra hjemmeplejen. Målet er at forbedre de ældre borgeres livskvalitet, funktionsevne og livsmestring.

For hjemmeboende ældre borgere (65+ år) er der en række udfordringer, når det drejer sig om, hvad man spiser, med hvem og hvornår, og om ældre borgere kan være deres egen herre, når der skal laves mad til dagens måltider. En stor andel af ældre borgere i hjemmeplejen er undervægtige, og konsekvensen heraf er bl.a. nedsat livskvalitet, nedsat funktionsevne, dårlig livsmestring samt et øget behov for hjælp til almindelige dagligdags aktiviteter. I forlængelse heraf savner nogle ældre borgere fællesskabet om måltidet, og det kan også have betydningen for lysten til at spise.

Kommunale kliniske diætister i centrum

I projektet sættes de kliniske diætister i centrum for udvikling af de indsatser og aktiviteter omkring maden og måltiderne, som skal testes i projektet. Der lægges også op til i projektet at de kliniske diætister, som er ansat i kommunerne, i fremtiden kommer til at være i centrum når ældre borgere skal involveres i indsatser og aktiviteter omkring maden og måltiderne. De kliniske diætister er nemlig uddannet til at tænke hele borgeren mad og måltidssituation igennem, således at borgeren hjælpes bedst muligt i forhold til rehabiliterende indsatser omkring mad og måltider.

Projektet skal bl.a. udvikle et uddannelsesforløb til de kliniske diætister samt inspirationsmateriale, som kan bruges til at klæde dem på til opgaven med at involvere borgeren i indsatser og aktiviteter omkring mad og måltider. De kliniske diætisters ekstra uddannelse og brug af dette inspirationsmateriale bliver testet i et større klinisk forsøg i projektperioden, hvor 130 ældre borgere skal indgå i enten aktivitetsgruppe eller kontrolgruppe.


Tidsplan: September 2016 - august 2018

Projektejer: FaKD og Odense Kommune

Andre partnere fra Måltidspartnerskabet:

  • Professionshøjskolen Metropol
  • Fødevarestyrelsen
  • Sundhedsstyrelsen
  • Kost- og Ernæringsforbundet

Projektleder fra FaKD:
Mette Merlin Husted (klinisk diætist, cand.scient)
E-mail: mmh@diaetist.dk
Telefon: +45 60614302

APPETIT PÅ MÅLTIDET

 

Fejl i login

Du kunne ikke logges ind.

Er du oprettet på den nye hjemmeside?

Hvis ikke, så tilmeld dig vore medlemskartotek nu og få fordele.
Klik her for at gå til tilmelding