"Evidens for livsstilsinterventioner til børn og voksne med svær overvægt”

Spændende rapport fra Sundhedsstyrelsen "Evidens for livsstilsinterventioner til børn og voksne med svær overvægt"

Sundhedsstyrelsen har siden efteråret 2016 arbejdet på at indsamle baggrundsinformation og viden, der skal danne grundlag for at udarbejde anbefalinger for tilbud om livsstilsintervention til børn og voksne med svær overvægt.

Læs rapporten, den er interessant. Her kommer lige nogle pointer fra den:

De inkluderede systematiske litteratursøgninger (SLGer) peger på, at det er hensigtsmæssigt at inkludere personalegrupper med forskellige kompetencer (fx læger, psykologer, diætister, sygeplejesker, socialrådgivere og fysiske trænere), og at dette er specielt vigtigt, hvis psykosociale problemer er aktuelle hos de enkelte børn og unge.

> En SLG fandt, at de studier der inkluderede en diætist havde et større vægttab sammenlignet med dem, der ikke gjorde.

(En SLG fandt, at der var større vægttab, hvis der var kontakt med en diætist i studiet sammenlig-net med de studier, der ikke havde (-1,5 kg (-2,9; -0,2), 29 studier, 13453 voksne), og dette var også signifikant efter justering for andre variable (fx hvem der leverede de fysiske aktivitetskomponen-ter, anvendte adfærdsændringsteknikker, interventionsformat og længde etc.)[80,110].)

> Der er nogle indikationer af, at der kunne opnås større vægttab ved at inkluderer specialiseret personale (som fx diætister).

Læs nyheden her og find rapporten her.

[80] Hartmann-Boyce J, Johns DJ, Jebb SA, et al. Effect of behavioural techniques and delivery mode on effectiveness of weight management: systematic review, meta-analysis and meta-regression. Obes Rev 2014;15:598-609. doi:10.1111/obr.12165.

[110] Hartmann-Boyce J, Johns D, Aveyard P, et al. How components of behavioural weight management programmes affect weight change: Review 1b. 2013.

Fejl i login

Du kunne ikke logges ind.

Er du oprettet på den nye hjemmeside?

Hvis ikke, så tilmeld dig vore medlemskartotek nu og få fordele.
Klik her for at gå til tilmelding