Er jeg automatisk omfattet af overenskomsten?

De offentlige overenskomster

Hvis du er ansat i en kommune eller i en region, vil du automatisk være omfattet af en kollektiv overenskomst. Overenskomsterne i regionerne forhandles af Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN). Overenskomsterne i kommunerne forhandles af Kommunernes Landsforening (KL). Overenskomsterne i regioner og kommuner er forskellige, men på sundhedsområdet har der siden overenskomstforhandlingerne i 2011 været fælles-overenskomster med Sundhedskartellet for en række sundhedsfaglige faggrupper, herunder kliniske diætister og andre professionsbachelorer i ernæring og sundhed. Du kan finde overenskomsterne på www.okportalen (regioner) og www.kl.dk (kommuner).

Det er din titel og stillingsbetegnelse, der afgør, om du er omfattet af overenskomsten. Hvis du er ansat f.eks. som klinisk diætist, er du naturligvis omfattet af overenskomstens bestemmelser om kliniske diætister. Du er garanteret rettighederne i overenskomsten, uanset hvilken fagforening du er medlem af og det er alene din stillingsbetegnelse der bestemmer hvilken overenskomst, der gælder for dig.

Pas på med titlen

FaKD har jævnligt medlemmers lønsedler og ansættelsesbreve til gennemsyn, og det kan undre, at FaKD medlemmer indimellem har ladet sig ansætte med forældede eller mere eller mindre hjemmelavede stillingsbetegnelser. Kommuner har ansat kliniske diætister med stillingsbetegnelsen "kostkonsulent" eller "økonoma". Signalværdien ved dette er åbenlyst helt gal. Der er arbejdet hårdt med at opnå autorisation af kliniske diætister med beskyttet titel. Det var en af FaKDs mærkesager fra 1993, der blev opnået allerede i 1996 - så brug titlen, og vær opmærksom på jeres stillingsbetegnelse, når I bliver ansat. Udover signalværdien kan en forkert stillingsbetegnelse betyde, at man ryger ind på forkerte løntrin.

Overenskomsten er en minimumsoverenskomst

Overenskomsternes grundløn er mindstelønninger. Man har altid krav på som minimum at blive aflønnet med overenskomstens grundløn. Men der er intet i vejen for, at man lønnes bedre. Det er naturligvis noget, der så særskilt skal aftales.

Vi har tidligere skrevet om de positive tilbagemeldinger, vi får fra medlemmer, der selv tager stafettenog får aftalt lønsamtaler med nærmeste leder. Vi har også tidligere opfordret FaKD-medlemmer til at få lønnen drøftet, inden man takker ja til en nyt job. Ellers risikerer man at blive ansat kun på overenskomstens mindsteløn. Har du en særlig kvalifikation fra tidligere arbejdssteder eller/og en særlig funktion udover diætbehandling, vil disse være gode argumenter for et løntillæg oven i overenskomstens grundløn.

Du er velkommen til at kontakte sekretariatet og få vore lønvejledninger eller en snak om dine overvejelser i forhold til løn. Er du allerede ansat, kan det vise sig at være en langsommelig proces at blive en af de heldige, der bliver indstillet til løntillæg. Men med en ordentlig forberedelse er dine chancer større.   

Af advokat Henrik Karl Nielsen

Fejl i login

Du kunne ikke logges ind.

Er du oprettet på den nye hjemmeside?

Hvis ikke, så tilmeld dig vore medlemskartotek nu og få fordele.
Klik her for at gå til tilmelding