EFAD 2018 - torsdag og fredag

EFAD 2018 | Torsdag & Fredag

Næstformand Trine Klindt og bestyrelsesmedlem Luise Kopp er i Rotterdam til året EFAD konference, - i år har EFAD 40 års fødselsdag.

Torsdag bød på EFAD generalforsamling, hvor vi for sidste gang sidder som 2 foreninger fra Danmark - fra på mandag er vi én, og vil fremover sidde sammen i EFAD. Dette er en stor bedrift set i et europæisk perspektiv. Vi håber at det kan inspirere andre foreninger til også at tage springet og stå sammen i kampen om at få ernæring på dagsordenen.

Fredag var konferencens første dag, der bød på spændende og lærerige oplæg. Machteld Huber, MD PhD fortalte om Positive Health - Towards a 'patient-centered' operationalisation of the new dynamic concept of health. Hun havde fokus på den patient-centrede tilgang, og havde i den sammenhæng udviklet et værktøj der fokuser herpå. Værktøjet, hvor seks dimensioner af positive health er koblet sammen i et spindelvæv, skal være med til at give patienter mere selvbestemmelse. Hun havde fokus på spørgsmål til patienter som: "Hvad er vigtigt for dig?", "Hvad vil du gerne ændre?". (1,2)

Professor Alfonso J. Cruz-Jentoft, havde et oplæg om sund aldring: sarkopeni, frailty og protein, hvor han påpegede de udfordringer der kan opstå - og opstår, ift. at der findes mange definitioner for sarkopeni og frailty, - og at dette har stor betydning når vi læser forskning om ældre, ernæring og protein. D. 12. oktober udgives en artikel af The European Working Group on Sarcopenia in Older People (EWGSOP), omkring defintionen af sarkopeni - den ser vi frem til at læse. (3,4)

Du kan læse mere om de forskellige oplæg i decemberudgaven af Diætisten.

1.) Huber M, Knottnerus JA, Green L, Horst H van der, Jadad AJ, Kromhout D, et al. How should we define health? BMJ. 2011;343(4163):235-7.
2.) Huber M. Towards a new, dynamic concept of Health. Its operationalisation and use in public health and healthcare, and in evaluating health effects of food. Proefschrift. Maastricht: Universiteit Maastricht; 2014.
3.) Cruz-Jentoft AJ, Baeyens JP, Bauer JM, Boirie Y, Cederholm T, Landi F, Martin FC, Michel JP, Rolland Y, Schneider SM, Topinková E, Vandewoude M, Zamboni M; European Working Group on Sarcopenia in Older People. Sarcopenia: European consensus on definition and diagnosis: Report of the European Working Group on Sarcopenia in Older People. Age Ageing. 2010 Jul;39(4):412-23.
4.) Lozano-Montoya I, Correa-Pérez A, Abraha I, Soiza RL, Cherubini A, O'Mahony D, Cruz-Jentoft AJ. Nonpharmacological interventions to treat physical frailty and sarcopenia in older patients:a systematic overview - the SENATOR Project ONTOP Series. Clin Interv Aging. 2017 Apr 24;12:721-740.

Fejl i login

Du kunne ikke logges ind.

Er du oprettet på den nye hjemmeside?

Hvis ikke, så tilmeld dig vore medlemskartotek nu og få fordele.
Klik her for at gå til tilmelding