Den nationale sundhedsprofil 2017

Den Nationale Sundhedsprofil 2017 er netop blevet udgivet - og det ser ikke for godt ud med danskernes sundhed!

Det går den forkerte vej med sundheden - danskernes sundhed og trivsel er blevet dårligere, viser en ny national undersøgelse blandt mere end 180.000 danskere.

Overvægt er mere almindeligt end normalvægt
Pilen på badevægten har bevæget sig opad siden 2010. Det kan ses ved, at der er en stigning i andelen af danskere med overvægt - både med moderat og med svær overvægt. Udviklingen kan ses i alle aldersgrupper.

Dermed er der nu flere danskere med overvægt end med normalvægt. Moderat overvægt ses især blandt mænd. Omkring en femtedel af mænd og kvinder i alderen 35-74 år er svært overvægtige og har et BMI på 30 eller derover.

Sundhedsstyrelsen gør opmærksom på at der skal rettes særlig opmærksomhed på børn og børnefamilier, for at tage fat om problematikkerne med overvægt tidligt i livet og for at undgå den voksende overvægtige befolkning.

Flere unge direkte mistrives, over halvdelen af danskerne er nu overvægtige, og flere unge begynder at ryge. Det viser den netop offentliggjorte undersøgelse af danskernes sundhed og trivsel, Sundhedsprofilen, som er udarbejdet af de fem regioner, Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

Læs nyheden og rapporten.

Fejl i login

Du kunne ikke logges ind.

Er du oprettet på den nye hjemmeside?

Hvis ikke, så tilmeld dig vore medlemskartotek nu og få fordele.
Klik her for at gå til tilmelding