Dansk Selskab for Dysfagi årsmøde 2018

Dansk Selskab for Dysfagi holder årsmøde i Odense d. 9. oktober 2018.   Dagen slutter af med generalforsamling.

Så arbejder du med dysfagi til daglig, er det bare om at melde dig til.
Se programmet her.

Pris 500 kr. som inkluderer forplejning.
Tilmelding elektronisk på https://dsd.nemtilmeld.dk/ senest d. 1. oktober 2018.
Der er begrænset antal pladser, som fordeles efter først til mølle.
Spørgsmål vedr. arrangementet kan rettes til Dorte Melgaard, formand dm@rn.dk

I Dansk Selskab for Dysfagi's bestyrelse sidder i dag to kliniske diætister, og der skal til deres generalforsamling stemmes om medlemmer til bestyrelsen igen. Hvis du er interesseret i dette, opfordres du at stille op, så den ernæringsfaglige profession også fremover er en del af deres bestyrelse.
Det kræver, at man er medlem af selskabet for at kunne stemme til generalforsamlingen.
Medlemsskab af "Dansk Selskab for Dysfagi" er indtil videre gratis. Indmeldelse i DSD kan ske via hjemmesiden: https://dysfagi-dsd.dk/bliv-medlem/
Dysfagi er et spændende område, hvor vi tværfagligt kan gøre en stor indsats.
Fejl i login

Du kunne ikke logges ind.

Er du oprettet på den nye hjemmeside?

Hvis ikke, så tilmeld dig vore medlemskartotek nu og få fordele.
Klik her for at gå til tilmelding