Bestyrelsesmøde d. 29. september 2016

Den 29. september 2016 afholdte FaKDs bestyrelse sit 7. bestyrelsesmøde i 2016. Meget er altid på dagsordenen, men særligt var der fokus på:

  • Det kommende årsmøde og generalforsamlingen. Årsmødet d. 11. november 2016 kan der læses mere om på goo.gl/R748Pu.
  • De igangværende kurser og kommende arrangementer for medlemmerne og for bestyrelsen. Den veloverståede ESPEN kongres blev evalueret samt alle de andre positive indsatser, der forløber mellem møderne med diverse partnerskaber. Herunder blev der udarbejdet kontrakt for det nye projekt "Appetit på Måltidet", og der var fokus på FaKDs kommunikation og hjemmeside samt NCP oversættelserne. På ESPEN kongressen havde FaKD endelig chancen for fysisk at mødes med den amerikanske diætistforening, Academy of Nutrition and Dietetics, hvor vi fik talt meget omkring vores NCP samarbejde.
  • Næstformanden Trine Klindt blev konstitueret som FaKDs kasserer, da Helle Ronneby havde besluttet at trække sig tilbage fra bestyrelsesarbejdet. Vi vil savne Helle Ronneby, da hun har været med i bestyrelsen nu af to omgange, men ønsker hende alt godt fremover.
  • Husk at møde op til jeres regionsmøder, således at vi har let adgang til jer og derved også for at få bestyrelsen fyldt op fuldtalligt af medlemmer fremover.

Med venlig hilsen
FaKDs bestyrelse

Fejl i login

Du kunne ikke logges ind.

Er du oprettet på den nye hjemmeside?

Hvis ikke, så tilmeld dig vore medlemskartotek nu og få fordele.
Klik her for at gå til tilmelding