Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med hjertesygdom

Sundhedsstyrelsen har netop udgivet "Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med hjertesygdom".

Anbefalingerne beskriver som noget nyt det samlede forløb, som patienter kommer igennem, lige fra mistanken opstår til opfølgningen på behandlingen. De nye faglige anbefalinger erstatter de tidligere hjertepakker.

Om ernæringsindsatsen står følgende "Borgere, der ud fra en sundhedsfaglig vurdering af funktionsevne og helbredsforhold kan have
gavn af en ernæringsindsats, bør tilbydes dette."
og .. Hovedparten af borgere med hjertesygdom vil have behov for en individuel diætbehandling, hvilket bl.a. inkluderer diætvejledning. Der gives diætvejledning i henhold til beskrivelserne i Nationale Behandlingsvejledning "Hjerterehabilitering", "Den Nationale Kosthåndbog" og Klinisk Retningslinje "Diætbehandling af
dyslipidæmi og iskæmisk hjertesygdom".

Læs mere her,

Fejl i login

Du kunne ikke logges ind.

Er du oprettet på den nye hjemmeside?

Hvis ikke, så tilmeld dig vore medlemskartotek nu og få fordele.
Klik her for at gå til tilmelding