Persondatapolitik

Når du kontakter Foreningen af Kliniske Diætister (FaKD) behandler vi oplysninger om dig. 

FaKD behandler oplysninger om medlemmer til brug for medlemsregister og bogføring. Vi indsamler dine personoplysninger for at kunne yde dig den bedst mulige service og give dig en god oplevelse. Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er underlagt persondataforordningen.

FaKD er ansvarlig for, at oplysningerne behandles i overensstemmelse med Persondataforordningen herunder at der kun behandles relevante oplysninger, og at de behandles lovligt, rimeligt og gennemsigtigt. Der behandles kun personoplysninger, som medlemmer ved samtykke har overdraget ved etableringen af medlemsforhold til foreningen. Uden samtykke til foreningens behandling af medlemsoplysninger er et medlemsforhold ikke muligt. Langt de fleste oplysninger har du selv givet i forbindelse med din optagelse i FaKD. Det gælder fx oplysninger om navn, bopæl, cpr. nr. og uddannelse, men i visse tilfælde også mere følsomme oplysninger som FaKD skal kende for at hjælpe dig i fagforeningsrelaterede situationer. Det omfatter fx oplysninger om helbred eller om årsagen til afskedigelse.

Personoplysninger om medlemmer i foreningen behandles udelukkende internt i foreningen og videregives ikke til tredjemand.

Personoplysninger opbevares, så længe der er et eksisterende medlemsforhold. I alle tilfælde opbevares medlemsoplysningerne i overensstemmelse med bogføringslovens § 10, stk. 1, i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som materialet vedrører. Herefter slettes de.

Hvert medlem har ret til at anmode FaKD om indsigt i, berigtigelse og sletning af personoplysninger om medlemmet. Medlemmet har ret til dataportabilitet, hvorved efter Persondataforordningens art. 20 forstås, at den registrerede har ret til i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format at modtage personoplysninger om sig selv, som vedkommende har givet til FaKD, og har ret til at transmittere disse oplysninger til en anden dataansvarlig uden hindring fra FaKD, hvem personoplysningerne er blevet givet til.

Medlemmet har ret til at trække sit samtykke til foreningens behandling af personoplysninger tilbage.

Personoplysninger anvendes ikke til automatiske afgørelser herunder profilering, jf. Persondataforordningens art 22, stk. 1 og 4.

Klager over behandlingen af personoplysninger kan indgives til Datatilsynet.

 

Når lovgivningen ændres eller udviklingen af elektronisk databehandling gør det nødvendigt, vil FaKD løbende opdatere denne persondatapolitik.
Hvis der sker større ændringer, vil vi informere om dette i et nyhedsbrev eller i en nyhed på diaetist.dk

Fejl i login

Du kunne ikke logges ind.

Er du oprettet på den nye hjemmeside?

Hvis ikke, så tilmeld dig vore medlemskartotek nu og få fordele.
Klik her for at gå til tilmelding