Mission og vision 2020

Mission
FaKD er den foretrukne faglige sundhedsorganisation for ernæringsprofessionelle.
FaKD sikrer medlemmerne et trygt arbejdsliv og arbejder for at fremme befolkningens sundhed.
Og hvordan skal foreningen i praksis sikre sig og vedligeholde sin position som den foretrukne faglige sundhedsorganisation ? Det skal ske både ved faglige tiltag, fagpolitiske tiltag og synlighed.

 

Vision
Inden for det faglige er visionen:
- adgang til evidensbaseret viden
- udvikling medlemmernes faglige niveau gennem uddannelse
- fremme evidensbaseret praksis
 
Inden for det fagpolitiske er visionen:
- ernæringsprofessionelle vælges til diætbehandling, forebyggelse og sundhedsfremme
- overenskomst med Sygesikringen
- repræsentation af FaKD i alle relevante udvalg
- FaKD er den foretrukne faglige sparringspartner inden for ernæring
- FaKD er repræsenteret i faglige relevante fora
 
Inden for det fagforeningsmæssige er visionen:
- Tillidsrepræsentant på alle arbejdspladser
- Alle ernæringsprofessionelle ved, hvad FaKD står for
- Nærhedsoplevelse, medlemmerne føler sig hørt og oplever støtte
Sekretariatet | Skt. Annæ Plads 6 | 1250 | København K
Telefon: +45 33 32 00 39 | Fax: +45 33 15 50 60
Fejl i login

Du kunne ikke logges ind.

Er du oprettet på den nye hjemmeside?

Hvis ikke, så tilmeld dig vore medlemskartotek nu og få fordele.
Klik her for at gå til tilmelding