Kommissorium

Generelt gælder at arbejdsgrupper der nedsættes under FaKD arbejder ud fra et kommissorium. Kommissoriet består af obligatoriske emner og kan suppleres med flere emner af arbejdsgruppen.  Kommissorium godkendes af bestyrelsen i FaKD .

Offentlighed:
Kommissorium, midtvejs- og endelig evaluering er tilgængeligt på Fakd.dk

Målgrupper:
Deltagelse i arbejdsgrupper er baseret på faglig kompetencer, interesser og erfaringer. Det er således ikke forbeholdt kliniske diætister. 

Formand:
Hver arbejdsgruppe har en formand der er ansvarlig for at kommissorium bliver udarbejdet og overholdt.

Formål:
Kan f.eks. være:

  • At udveksle viden og erfaringer indenfor området med diætetisk behandling af patienter med…..
  • At styrke og udvikle den faglige kompetence på området
  • At diskutere holdninger og fremtidsperspektiver på området
  • At medvirke til efter-og videreuddannelse af gruppen af.

Mål:
Konkrete mål for arbejdsgruppen

Gruppens medlemmer:
Navn, faglig baggrund evt. ansættelsessted.

Mødeaktivitet:
Hvor ofte skal arbejdsgruppen mødes?, hvordan indkaldes til møder?, hvordan melder man afbud?, ansvar for udarbejdelse af dagsorden og referater.

Tidsplan:
Hvornår forventes arbejdet færdigt?

Evaluering:
Formanden har ansvaret for, at der udarbejdes midtvejsevaluering og endelig evaluering af arbejdsgruppens arbejde. Evaluering udarbejdes i lyset af formål, mål og resultater.

Gruppens ressourcer:
Økonomiske ressourcer
Tjenestefri
Transport
Forplejning

Sekretariatet | Skt. Annæ Plads 6 | 1250 | København K
Telefon: +45 33 32 00 39 | Fax: +45 33 15 50 60
Fejl i login

Du kunne ikke logges ind.

Er du oprettet på den nye hjemmeside?

Hvis ikke, så tilmeld dig vore medlemskartotek nu og få fordele.
Klik her for at gå til tilmelding