Foreningen af Kliniske Diætister

Foreningen af Kliniske Diætister (FaKD) er fagforeningen for ernæringsprofessionelle i Danmark.

Pr. 1 oktober organiseres alle FaKD medlemmer i Kost & Ernæringsforbundet, og FaKD skifter navn til 'Fagligt Selskab af Kliniske Diætister' - og bliver dermed Kost & Ernæringsforbundets første faglige selskab. Læs mere.

Foreningens overordnede formål er at varetage vores medlemmers ansættelses, erhvervsmæssige, ophavsretlige - og uddannelsesmæssige interesser og medvirke til, at der skabes flere arbejdspladser til vores medlemmer.

Vi arbejder konstant på at fastholde og udvikle et højt fagligt niveau hos medlemmerne gennem kurser og udveksling af erfaringer og materiale. Foreningen bruger også mange kræfter på at fremme den faglige etik og det kollegiale samarbejde, ligesom vi hele tiden arbejder på at udbrede kendskabet til professionsbachelorer i ernæring og sundhed samt øvrige ernæringsrelaterede uddannelser.

Det daglige arbejde i foreningen varetages af formanden og bestyrelsen, mens der er nedsat forskellige udvalg, hvor alle medlemmer har mulighed for at deltage.

Foreningen af Kliniske Diætister udgiver fagbladet "Diætisten", som udkommer seks gange om året.

Læs også:

Brochuren Fagetiske Retningslinjer for diætister (pdf)

Sekretariatet | Skt. Annæ Plads 6 | 1250 | København K
Telefon: +45 33 32 00 39 | Fax: +45 33 15 50 60
Fejl i login

Du kunne ikke logges ind.

Er du oprettet på den nye hjemmeside?

Hvis ikke, så tilmeld dig vore medlemskartotek nu og få fordele.
Klik her for at gå til tilmelding