Tilskud til diætist

I de fleste regioner skal man være indlagt på hospital for at få kontakt via det offentlige, og dermed tilskud, til en diætist.

Nogle regioner har dog etableret ordninger, hvor eksempelvis personer med diabetes og hjertekarsygdomme med henvisning fra egen læge kan komme i behandling hos en diætist med tilskud. Hos privatpraktiserende diætister er der ingen tilskud, og der kræves ingen henvisning.

Sygeforsikringen "danmark" yder tilskud til konsultationer hos privatpraktiserende, autoriserede kliniske diætister pr. konsultation 50% af egenudgiften, dog maks. 250 kr.

Der kan inden for 12 måneder samlet gives tilskud til kliniske diætister på max. kr. 1000,-. Læs mere om tilskuddet på Sygeforsikringen "danmark".

Foreningen af Kliniske Diætister arbejder vedvarende på at øge mulighederne for tilskud gennem den offentlige sygeforsikring.

Fejl i login

Du kunne ikke logges ind.

Er du oprettet på den nye hjemmeside?

Hvis ikke, så tilmeld dig vore medlemskartotek nu og få fordele.
Klik her for at gå til tilmelding