Diætbehandling

Ernæringsprofessionelle adskiller sig ved at have en statsanerkendt uddannelse i ernæring. Det være sig en professionsbachelor i Sundhed og Ernæring, en klinisk diætist, en cand.scient. i klinisk eller human ernæring eller en masteruddannelse.

Ved mødet med en vores medlemmer kan du forvente, at møde en ekspert i at spise sundt og ernæringsrigtigt, som desuden er uddannet til både at forebygge og behandle i forskellige sygdomssituationer.

Vores medlemmer tager udgangspunkt i din hverdag, hvad du spiser, hvad du godt kan lide, hvad du laver i løbet af dagen og hvad du gerne vil opnå gennem din kost.
Nogle mennesker ønsker et vægttab, mens andre skal have hjælp til at omlægge kosten på grund af sygdom.
Begge former for vejledning tager udgangspunkt i det enkelte menneskes hverdag og mål.

Forebyggelse
Den primære funktion, hvor vores medlemmer har særlige kompetencer, er i forebyggelse af sygdom. Med en ernæringsfaglig baggrund kan vores medlemmer sammensætte individbaseret kostvejledning.

Diætbehandling
Vores medlemmer kan med deres ernæringsfaglige baggrund planlægge og gennemføre individuelle behandlingsforløb af patienter. I dialog med læger, sygeplejersker og andre bliver behandlingen struktureret på baggrund af data om den enkelte patient. På denne baggrund opstilles en diætetisk diagnose og mål for behandlingen.

Eksempler på jobfunktioner på sygehuse og i primærsektoren er:

  • Diætbehandling af personer med diabetes, overvægt, hjerte- karsygdomme, mave- tarmsygdomme m.m.
  • Ernæringsterapi af småtspisende ældre og anorektikere
  • Diætbehandling af særlige grupper som børn og etniske minoriteter
  • Udarbejde materiale til undervisning/vejledning
  • Indgå i kvalitetssikringsprojekter på sygehuse, plejehjem, skoler m.m.
  • Indgå i forskningsmæssige opgaver
  • Dokumentere og registrere resultater af diætbehandling - herunder ekstern formidling i diverse fagblade
  • Konsulentvirksomhed
  • Arbejder som faglige konsulenter i projekter

Desuden fungerer mange som selvstændigt praktiserende diætister eller kostvejledere.

Fejl i login

Du kunne ikke logges ind.

Er du oprettet på den nye hjemmeside?

Hvis ikke, så tilmeld dig vore medlemskartotek nu og få fordele.
Klik her for at gå til tilmelding